Của chúng tôi dịch vụ

Bên cạnh các sản phẩm đúc hiện có của chúng tôi, Yuhui cũng có thể sản xuất các sản phẩm viễn thông theo bản vẽ hoặc mẫu từ chúng tôi

khách hàng. Chúng tôi kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách nghiêm túc cho từng bước trong các bộ phận viễn thông tùy chỉnh .. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật không thua kém gì.