Của chúng tôi Các sản phẩm

Sản phẩm Yuhui bao gồm:


1, Mô-đun kết nối và các bộ phận

2, Bảng vá

3, Hộp phân phối

4, Dây vá

5, Keystone Jack

6, bộ phận FTTH

7, Giá đỡ

8, Đầu nối

9, Công cụ viễn thông

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm viễn thông trên toàn cầu cho nhiều công ty trên toàn thế giới, từ các tổ chức đa quốc gia lớn đến các công ty nhỏ lẻ.