Sản xuất Thị trường

Chúng tôi có khách hàng từ cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Quản lý bán hàng của chúng tôi có thể nói tiếng Anh trôi chảy để giao tiếp tốt. Thị trường bán hàng chính của chúng tôi:

Bắc Mỹ 25,00%

Châu Á 25%

Nam Âu 15,00%

Nam Mỹ 15,00%

Châu Đại Dương 10%

Châu Phi5%