Sản xuất Trang thiết bị

Nhà máy của chúng tôi có khuôn đúc riêng, tấm kim loại, mạ điện, xưởng phun. Nó giúp chúng tôi đảm bảo sự đa dạng sản phẩm. Tháp pháo T30 CNC có thể giúp chúng tôi đảm bảo độ chính xác của các sản phẩm kim loại.