Của chúng tôi Nhà máy

Công ty TNHH Thiết bị truyền thông Ninh Ba Ninh Ba nằm ở thành phố đô thị quốc tế Trung Quốc - Ninh Ba. Là một nhà cung cấp toàn cầu trong các sản phẩm truyền thông, Yuhui sẽ tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng trên toàn thế giới.